Handels- og Abonementsbetingelser

Generelt

Køb hos Returntool ApS betragtes som handelskøb, dvs. at du antages at handle som led i dit erhverv og som tegningsberettiget for din virksomhed.

Handelsbetingelserne beskriver den indgåede aftale mellem Returntool ApS, Cvr: 34595305, Blågårdsgade 3, St. Tv., 2200 København N. og den under bestillingen angivne virksomhed (virksomheden).

Opsigelse

Virksomheden har til enhver tid 30 dages opsigelse af sin service hos Returntool, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Opsigelse af nærværende aftale kan kun ske ved at sende en e-mail til cancel@returntool.com

Vælger du at opsige abonnementet får du mulighed for at give dine kunder et elektronisk tilgodebevis på de stempler hver enkelt har indsamlet på pågældende tidspunkt, således at ingen af dine kunder behøver at miste deres stempler.

Du får også alle dine medlemmers e-mail adresser og evt. samtykker til at sende dem e-mails. Dette samtykke giver alle brugere når de accepterer betingelserne for medlemskab.

Eventuelt forudbetalt abonnement eller oprettelse refunderes ikke ved opsigelse.

Returntool forbeholder sig retten til at opsige aftalen skriftligt med 3 måneders varsel eller øjeblikkeligt såfremt der skulle foregå misbrug af servicen.

Betaling

Første måneds abonnement gælder fra virksomhedens app er leveret, jf. “Levering” nedenfor.

Hvis du betaler pr. faktura:

Ved for sen betaling tilskrives rykker gebyr på 100 kr. pr. rykker samt 2,0 % i renter pr. måned.

Betaling for oprettelsen betales sammen med første faktura.

Hvis du betaler med betalingskort:

Udløber eller spærres det betalingskort du bruger til at betale for Returntool abonnementet bør du ændre dine betalingsoplysninger via Returntools betalingssystem. Sker dette ikke senest tre dage efter en påmindelse er sendt til, den af dig angivne e-mail adresse, tilskrives rykker gebyr på 100 kr. pr. rykker samt 2,0 % i renter pr. måned.

Er der ikke dækning på kontoen når betalingen hæves sendes en påmindelse. Kan pengene ikke hæves en af de 3 følgende dage efter påmindelsen er sendt, tilskrives rykker gebyr på 100 kr. pr. rykker samt 2,0 % i renter pr. måned.

Du modtager en kvittering på, den af dig angivne e-mail adresse, ved hver betaling der trækkes på dit betalingskort.

Levering

Appen leveres indenfor 4 uger fra vi har modtaget betaling samt det grafiske materiale som er nødvendigt for at designe app’en.

Abonnements perioden starter først når appen er leveret.

Appen er leveret når din app klar til brug for dine kunder og tilgængelig i Apple AppStore og Google Play, du har adgang til dit administrationssystem og er blevet instrueret heri, samt at din startpakke er afsendt til den aftalte adresse.

Data opbevaring

Du har som Returntool kunde ret til at bruge dataene indsamlet gennem dit app system, som du har lyst til og I overensstemmelse med app’ens medlemsbetingelser.

Returntool forbeholder sig retten til alt data som lagres på Returntools servere.

Dine og dine medlemmers personlige data vil ikke blive frigivet til tredjepart og vil kun være tilgængelig for autoriseret Returntool personale.

Dine og dine medlemmers data opbevares, sikret og efter datatilsynets retningslinjer.

Du har ret til adgang og gennemgang af dine personlige data og til at anmode om, at dine personlige data korrigeres, ændres eller slettes.

Der gives lov til at Returntool anfører din virksomhed som kunderefference, på f.eks. hjemmesiden eller andet materiale.

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelserne er de betingelser dine kunder skal acceptere for kunne bruge din app.

Medlemsbetingelserne regulerer dine og Returntools rettigheder over for medlemmerne og det forudsættes, ved accepten af nærværende handelsbetingelser, at medlemsbetingelserne er læst og accepteres. Læs medlemsbetingelserne her.

Bordreservation og pakkebestilling

Indtjening fra bordreservations- og pakkebestillingssystemet udbetales en gang om ugen.

Ved brug af bordreservations- og pakkebestillingssystemet betales 3% af indtjeningen til Returntool ApS i gebyr.
Ved elektronisk forudbetaling gennem bordreservations- og pakkebestillingssystemet (betalingskort, mobile pay o.lign.) fratrækkes gebyret inden udbetaling til virksomheden. Ved betaling uden om Returntools system til bordreservation og pakkebestilling fratrækkes 3% af bestillingssummen enten næste udbetaling af indtjening eller tillægges næste abonnement hvis det ikke kan fratrækkes en evt. udbetaling.

Returntool ApS påtager sig intet ansvar over for virksomhedens kunders tilgodehavender.

Betaling ved tilføjelse eller fjernelse af filialer

Tilføjes flere filialer trækkes abonnement for den/de nye filialer samtidig med næste betaling, hvortil der lægges abonnement for den tid den/de nye filial(er) har været aktiv(e) frem til betalingsdatoen.

Fjernes en eller flere filialer stopper betalingen for denne/disse ved næste betalingsdato. Evt. forudbetalt abonnement refunderes ikke.

Vedligeholdelse og opdatering

Returntool forbeholder sig retten til at opdatere og vedligeholde systemet som det måtte findes nødvendigt. Kan det forventes at opdateringen eller vedligeholdelsen på nogen måde vil kunne mærkes af dig eller dine medlemmer vil Returntool, så vidt muligt, informere i forvejen.

Ansvarsbegrænsning

Din virksomhed er alene ansvarlig for dens brug af Returntool systemet og at denne brug overholder gældende love og regler.

Returntool tilstræber optimal drift og 100% oppe tid, men kan ikke gøres ansvarlig for tabt fortjeneste eller andre krav i forbindelse med at systemet måtte opleve problemer som, men ikke begrænset til, hacking, tab af data, svindel eller nedbrud. Ligesom Returntool ikke kan gøres ansvarlig for evt. problemer forsaget af en af Returntools leverandører.

 Ændring af betingelser

Returntool forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser og medlemsbetingelserne, under forudsætning af dette annonceres på www.returntool.com